Krzyż pokutny, figura Jana Nepomucena & pięć lip drobnolistnych - MIKOŁÓW - BUJAKÓW - w pobliżu kościoła

mapa

Krzyż pokutny znajduje się na terenie parku przykościelnego. Jest otoczony mnóstwem kwiatów, stoi za żywopłotem. Obok niego stoi tabliczka. Figura Jana Nepomucena znajduje się nad studnią koło przystanku PKS. Pięć pomnikowych lip drobnolistnych znajduje się w bezpośrednim otoczeniu kościoła. UWAGA: wokół kościoła jest więcej drzew, ale nie wszystkie są pomnikami przyrody, należy sprawdzać czy ma tabliczkę z orzełkiem i napisem "pomnik przyrody". Dyby oraz ule znajdują się na terenie ogrodu w pobliżu probostwa.

Krzyż Pokutny
Św. Jana Nepomucen
Dyby
O krzyżu pokutnym:
Typ: łaciński Ryt (napis) na krzyżu:
Surowiec: piaskowiec

IHS
1691
DNIA.ZM.PA.TA.SKA

Wysokość: 87 cm
Szerokość: 48 cm Historia krzyża:
Grubość: 15 cm Napis prawdopodobnie oznacza: "IHS 1691 ... dnia zmarła panna Katarzyna Kisieleńska", która wg. podania miała być zakonnicą lub kandydatką na zakonnicę zamordowaną w tym miejscu.
O Bujakowie:
Typ: dzielnica Warto zobaczyć również:
Czego: Mikołowa
  • figurę Jana Nepomucena przy ul. Księdza Górka 80
  • Powiat: mikołowski
    Województwo: śląskie
    Pomnikowe lipy drobnolistne
    Drewniane ule