Krzyż pokutny & figura Jana Nepomucena - KRZYŻOWICE - na ścianie i w kapliczce na ul. Zwycięstwa

Krzyż pokutny w tym wypadku tak naprawdę jest kamienną tablicą wmurowaną w ścianę tabliczki (kształt taki jak na zdjęciu obok) w tym miejscu gdzie zaznaczono na rysunku (tym po lewej).

Figura Jana Nepomucena znajduje się wewnątrz kapliczki.

O krzyżu pokutnym: Krzyż Pokutny
Typ: łaciński o rozszerzających się ramionach (zachowała się tylko część centralna i prawe ramię)
Surowiec: piaskowiec Napis na krzyżu:
O Krzyżowicach: A 1748 d 8 juni Macy Frisz spadł z konia na tej drodze swój żywot dokonał którego duszy Boże bądź miłościw amen
Typ: wieś
Gmina: Pawłowice
Powiat: pszczyński Warto zobaczyć również:
Województwo: śląskie
  • nepomuk w kościele
  •