Krzyż pokutny - PRUCHNA - NOWE CHAŁUPY - ul. Katowicka 58

Krzyż znajduje się w rowie pod sosnami, jest bardzo słabo widoczny i łatwo go ominąć! Nad nim stoi biała tabliczka opisująca historię tego krzyża.
O krzyżu pokutnym:
Typ: łaciński Napis na tabliczce:
Surowiec: piaskowiec Jest to jeden z ostatnich na Śląsku Cieszyńskim świadków funkcjonowania starego prawa, nakazującego skazanym wystawienie na ich koszt lub ich wysiłkiem krzyża w miejscu dokonania zbrodni.
Napis na krzyżu w języku staroczeskim głosi:
"Rok 1645 dnia 25 lutego został na tym miejscu przez lekkomyślnych towarzyszy syn pana Jana Czerwenki obywatela Starego Cieszyna zamordowany."
"Boże, bądź miłościw duszy jego Amen."
Wysokość: 79 cm
Szerokość: 69 cm
Grubość: 15 cm
O Pruchnej:
Typ: wieś Warto zobaczyć również:
Gmina: Strumień
  • obraz św. Jana Nepomucena w kościele św. Anny
  • Powiat: cieszyński
    Województwo: śląskie