Krzyż pokutny - RYDUŁTOWY – przy kościele św. Jerzego

Na lewo od krzyż stoi duża tablica informacyjna na jego temat, a krzyż stoi na małym kopcu z ziemi.
O krzyżu pokutnym:
Krzyż pokutny
Kościół św. Jerzego
Typ: podwójny Ryt:
Surowiec: piaskowiec krzyż łaciński z obu stron
Wysokość: 157 cm Napis:
Szerokość: 70 cm

AND
1628
C.E.E.S.
I.M
6.S.C.

Grubość: 30 cm
 
Napis na tabliczce:
W całej Europie są tylko 4 takie krzyże dwuramienne i znajdują się w Niemczech. Znaczeni tej formy w tym przypadku nie jest znane. Forma taka bywa określana jako krzyż bożogrobców (miechowicki) lub litewski (jagielloński). Znane są także krzyże o formach takich jak łacińskie, maltańskie, św. Antoniego, gotyckie, barokowe, z aureolą i inne. W całej Polsce zostało zinwentaryzowanych ok. 700 krzyży i 60 kapliczek pokutnych, najwięcej w powiecie śwideckim. Zazwyczaj na krzyżu pokutnym można znaleźć narzędzie zbrodni, którym zgładzono ofiarę. Na Śląsku najczęściej spotykane są: miecz, nóż, kusza i topór. Niestety na Śląsku zaledwie co trzeci krzyż posiada wyryte narzędzie zbrodni. Tak jest też w przypadku krzyża pokutnego w Rydułtowie. Krzyż wykonany jest z piaskowca o wymiarach: 157*70*30 cm. W miejscu przecięcia się ramion można zauważyć dwie płaskorzeźby małych krzyży łacińskich. Na wyróżniającym się zabytku widnieją litery skrót z łacińskiego tekstu AN. D.I. 628. C.E.E SI. M. 6. S C. (roku pańskiego 1628 założona kościół pod wezwaniem świętego Jerzego Męczennika 6 września poświęcono). Nieznane są podobne krzyże związane z założeniem któregoś z licznych drewnianych kościołów górnośląskich. Przypuszcza się, że krzyż jest starszy oraz, że został wtórnie użyty w 1628 jako kamień węgielny pod budowę drugiego kościoła parafialnego. Krzyż ten został ujęty w katalogu zabytków sztuki w Polsce w roku 1964 tom VI zeszyt XI strona. 29. (...)
O Rydułtowach:
Typ: miasto  
Powiat: wodzisławski
Województwo: śląskie