jaktrafic.org
Zabytki jurysdykcji karnej
Krzyże kamienne
Kapliczki kamienne
Pręgierze
Kuny, dyby, gąsiory
Wykazy krzyży kamiennych
dolnośląskie
lubuskie
opolskie
śląskie
reszta Polski
zagranica
Pozostałe wykazy
kapliczki kamienne
pręgierze
inne zabytki jurysdykcji karnej
Odznaki
Szlakiem Krzyży Pokutnych
Zdobywcy SzKP
Krzyże Pokutne w Polsce
Szlakiem Zabytków Dawnego Prawa na Ziemiach Polskich

Odznaka "Szlakiem Zabytków Dawnego Prawa na Ziemiach Polskich"

Odznaka

Wędrując po Dolnym Śląsku, Pomorzu i Wielkopolsce, niejednokrotnie przejeżdżamy lub przechodzimy obok niewidocznych świadków minionych wieków, niedostrzegalnych zabytków dawnego prawa lub ich pozostałości. Do tych zabytków zaliczamy: krzyże i kapliczki pokutne, pręgierze, szubienice, wieże głodowe i stoły kamienne. Krzyże i kapliczki pokutne wymienione zostały w regulaminie odznaki "Krzyże Pokutne w Polsce" natomiast pozostałe zabytki dawnego prawa prezentuje niniejszy regulamin odznaki.

 1. Odznaka Krajoznawcza zwana dalej odznaką ustanowiona została przez Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
 2. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z zabytkami dawnego prawa na Ziemiach Polskich.
 3. Odznaka posiada 3 stopnie:
  • brązowy,
  • srebrny,
  • złoty,
  Stopień Pręgierze Szubienice Wieże (lochy) głodowe Stoły sądowe
  Brązowy 3 2 1 1
  Srebrny 5 4 1 1
  Złoty 10 5 1 1
 4. W regulaminie pominięto krzyże i kapliczki pokutne, które są przedmiotem regulaminu odznaki "Krzyże Pokutne w Polsce".
 5. Będą również honorowane zabytki dawnego prawa, które nie są wymienione w Załączniku do regulaminu, pod warunkiem, że będą szczegółowo opisane włącznie z ich lokalizacją.
 6. Zabytki raz zwiedzone, nie mogą się powtarzać w innych stopniach odznaki.
 7. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznak jest nieograniczony.
 8. Potwierdzenia terenowe w postaci: pieczęci, stempla okolicznościowego, zdjęcia osoby ubiegającej się o odznakę na tle obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kroniki Odznaki.
 9. Tłustym – pogrubionym drukiem, wymieniono obiekty istniejące.
 10. Na pierwszej stronie Kroniki Odznaki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
 11. Weryfikację odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
 12. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139 D/15, 22-109 CHEŁM- 6.
 13. Zweryfikowana Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztowa za pobraniem.
 14. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
 15. Tłustym drukiem opisano obiekty istniejące.
 16. O odznakę mogą się ubiegać turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
 17. Autorzy regulaminu odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.
 18. Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 3/2010 z dnia 24. 09. 2010 r. Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15
22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323, 600 970 932
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl


PDF Pobierz regulamin Odznaki "Szlakiem Zabytków Dawnego Prawa na Ziemiach Polskich" (PDF, 308KB)
Pobierz załącznik do Odznaki "Szlakiem Zabytków Dawnego Prawa na Ziemiach Polskich" (PDF, 240KB)