jaktrafic.org
Drewniane budownictwo
Szlaki architektury drewnianej
Obiekty na szlakach
lubuskie (Region Kozła)
małopolskie
podkarpackie
śląskie
świętokrzyskie
Wszystkie obiekty
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodnipomorskie
zagranica
same skanseny
Odznaki
Drewniane Budownictwo Sakralne na Śląsku
Szlak Architektury Drewnianej - Małopolska
Szlak Architektury Drewnianej woj. śląskiego
Szlakami Drewnianych Kościółków Opolszczyzny
Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej
Szlakiem Architektury Drewnianej w Polsce
Opracowania
Kościoły drewniane woj. Opolskiego

Odznaka "Szlak Architektury Drewnianej - Małopolska"

I. Postanowienia ogólne

Odznaka
 1. Odznaka krajoznawcza "Szlak Architektury Drewnianej – MAŁOPOLSKA" jest ogólnodostępną krajoznawczą odznaką regionalną ustanowioną przez Oddział Wojskowy PTTK im. gen J. Bema w Krakowie i Oddział PTTK w Bochni.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja Szlaku Architektury Drewnianej na terenie województwa małopolskiego oraz wiedzy o Małopolsce i jej walorach turystyczno–krajoznawczych.
 3. Odznaka krajoznawcza „Szlaku Architektury Drewnianej – MAŁOPOLSKA” jest ustanowiona w 5 stopniach: popularnym, brązowym, srebrnym, złotym, złotym z diamentem.
 4. Przyznanie odznaki krajoznawczej „Szlaku Architektury Drewnianej – MAŁOPOLSKA” następuje po weryfikacji kroniki krajoznawczej prowadzonej w dowolnej formie lub ewidencji wycieczek prowadzonej w książeczkach odznak krajoznawczych PTTK.
 5. Odznakę przyznają i prowadzą ewidencję przyznanych odznak:
  1. Oddział Wojskowy PTTK im. gen J. Bema, 31–029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 1, tel. 012 455 12 01,
  2. Oddział PTTK – BOCHNIA 32–700 Bochnia, ul. Bernardyńska 10, tel. 014 6122762.
 6. Odznaka zdobywana w trybie regulaminowym jest odpłatna.
 7. Oddział Wojskowy PTTK im. gen J. Bema w Krakowie oraz Oddział PTTK w Bochni za szczególne zasługi w ochronie i promocji zabytków może przyznać osobie fizycznej lub prawnej dowolny stopień odznaki krajoznawczej „Szlaku Architektury Drewnianej – MAŁOPOLSKA” honorowo z pominięciem wymogów § II punkt 3.

II. Warunki zdobycia odznaki

 1. Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 7 lat.
 2. Odznakę zdobywa się według kolejności stopni. Następny kolejny stopień można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu warunków stopnia bezpośrednio niższego.
 3. Do zdobycia odznaki w poszczególnych stopniach wymagane jest poznanie określonej liczby obiektów z katalogu Szlaku Architektury Drewnianej województwa małopolskiego
  stopień ilość obiektów ogółem ilość obiektów UNESCO ilość skansenów
  popularny 15 1 0
  brązowy 30 1 1
  srebrny 50 1 2
  złoty 100 1 3
  złoty z diamentem 200 wszystkie 5
 4. Nadwyżka zaliczanych obiektów krajoznawczych zdobytych na jeden stopień odznaki przechodzi po weryfikacji na stopień wyższy.
 5. Okres zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest dowolny.
 6. Odznaka może być zdobywana podczas indywidualnych wędrówek po województwie lub w czasie wycieczek, rajdów, zlotów i innych imprez organizowanych przez PTTK, zakłady pracy, szkoły, parafie, organizacje itp.
 7. Odznaka może być zdobywana równocześnie z innymi odznakami krajoznawczymi i odznakami turystyki kwalifikowanej.
 8. Potwierdzeniem pobytu lub zwiedzenia obiektu może być np: odcisk pieczątki z nazwšą miejscowości lub obiektu, wklejony bilet wstępu, zdjęcie zdobywającego odznakę na tle obiektu itp. Na wycieczkach zbiorowych zwiedzenie obiektu mogą potwierdzić przewodnicy turystyczni i kadra programowa PTTK (przodownicy, instruktorzy) pod warunkiem, że biorą udział w wycieczce i zwiedzaniu obiektu. Potwierdzenia mogą też dokonywać instruktorzy krajoznawstwa na podstawie ustnego sprawozdania ubiegającego się o przyznanie odznaki (dotyczy tylko odznak w stopniu popularnym i brązowym).
 9. Weryfikacji kronik dokonują wyznaczone przez poszczególne Oddziały zespoły weryfikacyjne.

III. Postanowienia końcowe

 1. Obiekty architektury drewnianej zaliczane na stopnie: popularny, brązowy, srebrny, złoty można zaliczyć tylko jeden raz.
 2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK im. gen J. Bema w Krakowie oraz Zarządu Oddziału PTTK w Bochni.
 3. Odznaka i regulamin jej przyznawania został wprowadzony uchwałą Zarządu Wojskowego Oddziału PTTK im. gen. J. Bema w Krakowie nr 82/42/08/2009 z dnia 14 sierpnia 2009r. oraz uchwałą Zarządu Oddziału PTTK w Bochni nr 5/2009 z dnia 2 września 2009 r.

Oddział Wojskowy PTTK
im. gen. Józefa Bema
ul. Zyblikiewicza 1, 31-029 Kraków
tel./fax (0-12) 613-44-75
e-mail: ow.pttk.krakow@wp.pl


Oddział PTTK w Bochni
ul. Bernardyńska 10, 32-700 Bochnia
tel./fax (0-14) 612-27-62
bochnia.pttk.pl
e-mail: poczta@bochnia.pttk.pl


PDF Pobierz regulamin Odznaki "Szlak Architektury Drewnianej - Małopolska" (PDF, 293KB)