jaktrafic.org
Drewniane budownictwo
Szlaki architektury drewnianej
Obiekty na szlakach
lubuskie (Region Kozła)
małopolskie
podkarpackie
śląskie
świętokrzyskie
Wszystkie obiekty
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodnipomorskie
zagranica
same skanseny
Odznaki
Drewniane Budownictwo Sakralne na Śląsku
Szlak Architektury Drewnianej - Małopolska
Szlak Architektury Drewnianej woj. śląskiego
Szlakami Drewnianych Kościółków Opolszczyzny
Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej
Szlakiem Architektury Drewnianej w Polsce
Opracowania
Kościoły drewniane woj. Opolskiego

Odznaka "Szlakami Drewnianych Kościołów Opolszczyzny"

1. Postanowienia ogólne

 1. Odznakę "Szlakami drewnianych kościołów Opolszczyzny" ustanowił Zarząd Oddziału PTTK w Opolu w celu;
  • popularyzacji Opolszczyzny,
  • zachęcenia turystów do poznawania zabytków sakralnej architektury drewnianej
  oraz z okazji jubileuszu 50-lecia działalności Oddziału PTTK.
 2. Odznaka "Szlakami drewnianych kościołów Opolszczyzny" jest trójstopniowa:
  • brązowa,
  • srebrna,
  • złota.

2. Warunki zdobycia odznaki

 1. Odznakę można zdobywać w czasie wycieczek indywidualnych lub zbiorowych.
 2. Odznakę zdobywa się zwiedzając drewniane kościoły Opolszczyzny.
 3. Dla uzyskania odznaki należy zwiedzić odpowiednią liczbę kościołów:
  • dla stopnia brązowego - 10 kościołów,
  • dla stopnia srebrnego - 20 kościołów,
  • dla stopnia złotego - 30 kościołów.
 4. Obowiązuje kolejność zdobywania odznaki.
 5. Zwiedzany kościół może być zaliczony tylko raz, niezależnie od stopnia odznaki.
 6. Wykaz kościołów z mapką sytuacyjną umieszczono w załączniku do regulaminu.

3. Zasady potwierdzania odznaki

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka (dzienniczek) opracowana samodzielnie, w której zawarte zostaną następujące dane:
  • Dane osoby ubiegającej się o odznakę (Nazwisko i imię, Pesel - data urodzenia, adres zamieszkania, nr leg. PTTK, Oddział PTTK, podpis właściciela)
  • Nazwa zwiedzanego kościoła, miejscowość, krótka informacja o obiekcie
  • Data zwiedzania kościoła
  • Potwierdzenie zwiedzania (ze zwiedzanego kościoła, miejscowości w której znajduje się kościół lub przewodnika, pilota wycieczki, przodownika turystyki kwalifikowanej, instruktora krajoznawstwa - uczestniczącego w wycieczce).
 2. Termin zdobywania odznaki jest dowolny.
 3. W jednym roku kalendarzowym nie można zdobyć więcej niż jedną odznakę.
 4. Nadwyżkę zwiedzanych kościołów w danym roku zalicza się na poczet normy potrzebnej do zdobycia następnego stopnia odznaki, jednak nie więcej niż 50% tej normy.

4. Zasady przyznawania odznaki

 1. Po wypełnieniu wymogów regulaminu książeczkę dostarczyć należy do Referatu Weryfikacyjnego Zarządu Oddziału PTTK w Opolu na ul. Krakowskiej 15-17, kod pocztowy 45-017.
 2. Do książeczki przesyłanej do weryfikacji pocztą należy dodatkowo załączyć znaczek o nominale umożliwiającym jej odesłąnie po weryfikacji.

5. Postanowienia końcowe

 1. Odznaki są odpłatne (do nabycia w Oddziale PTTK w Opolu).
 2. Regulamin OZW został uchwalony przez Zarząd Oddziału PTTK w Opolu w dniu 16.XII.2002 r.
 3. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Opolu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.IV.2003 r.

Wykaz drewnianych obiektów sakralnych w woj. opolskim

powiat brzeski:

Gmina Miejscowość Obiekt Wezwanie Wiek/rok
Olszanka Obórki Polsko-katolicki Podwyższenia Krzyża św. XVI

powiat głubczycki:

Gmina Miejscowość Obiekt Wezwanie Wiek/rok
Baborów Baborów wotywny św. Józefa i św. Barbary 1700

powiat kędzierzyńsko - kozielski:

Gmina Miejscowość Obiekt Wezwanie Wiek/rok
Cisek Miejsce Odrzańskie filialny św. Walentego 1770
Cisek Przewóz filialny św. Judy Tadeusza 1550
Pawłowiczki Radoszowy parafialny św. Jadwigi 1730
Pawłowiczki Gościęcin kaplica pątnicza św. Brykcjusza 1661

powiat kluczborski:

Gmina Miejscowość Obiekt Wezwanie Wiek/rok
Byczyna Biskupice kościół św. Jana Chrzciciela 1626
Byczyna Gołkowice kościół św. Jana Chrzciciela 1766
Byczyna Miechowa kościół św. Jacka XVI
Byczyna Proślice kościół Najświętszego Seca PJ 1580
Byczyna Jakubowice kościół MB Królowej Polski 1585
Byczyna Nasale kościół ewangelicki (brak) 1730
Kluczbork Bąków parafialny Wniebowzięcia NMP XVI
Kluczbork Ligota Górna kaplica cmentarna św. Krzyża 1787
Kluczbork Maciejów kościół ewangelicki (brak) XVI
Lasowice Wielkie Chocianowice filialny Narodzenia NMP 1663
Lasowice Wielkie Laskowice filislny św. Wawrzyńca 1686
Lasowice Wielkie Lasowice Małe filialny Wniebowzięcia NMP 1688
Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie parafialny Wszystkich Świętych 1599
Lasowice Wielkie Wędrynia filialny św. Jana Chrzciciela 1791
Wołczyn Brzezinki kościół Narodzenia NMP 1550
Wołczyn Komorzno kościół Serca Jezusowego 1753
Wołczyn Krzywiczyny kościół Trójcy Świętej 1623
Wołczyn Rożnów kościół Trójcy Świętej 1788
Wołczyn Wierzbica Dolna kościół Podwyższenia Krzyża Św. 1688
Wołczyn Świniary Wielkie kościół św. Bartłomieja 1672
Wołczyn Gierałcice kościół ewangelicki (brak) XVII

powiat krapkowicki:

Gmina Miejscowość Obiekt Wezwanie Wiek/rok
Gogolin Malnia górny św. Franciszka 1801

powiat namysłowski:

Gmina Miejscowość Obiekt Wezwanie Wiek/rok
Namysłów Baldwinowice kościół Trójcy Świętej 1592
Namysłów Krasowice kościół MB Częstochowskiej 1614
Namysłów Michalice kościół św. Michała Archanioła 1614
Namysłów Smarchowice Śląskie kościół św. Krzyża 1580
Namysłów Woskowice Małe kościół św. Wawrzyńca 1711
Świerczów Biestrzykowice kościół Wniebowzięcia NMP 1639

powiat oleski:

Gmina Miejscowość Obiekt Wezwanie Wiek/rok
Dobrodzień Dobrodzień cmentarny św. Walentego XVII
Dobrodzień Szemrowice kaplica MB Nieustającej Pomocy 1946
Gorzów Śląski Goła kościół św. Mikołaja XVII
Gorzów Śląski Jamy filialny św. Mikołaja 1702
Gorzów Śląski Kozłowice parafialny św. Jana Chrzciciela XVII
Gorzów Śląski Uszyce kościół Wniebowzięcia NMP 1517
Olesno Borki Wielkie filialny św. Bartłomieja 1680
Olesno Boroszów filialny św. Marii Magdaleny 1669
Olesno Grodzisko pielgrzymkowy św. Rocha 1710
Olesno Olesno filialny św. Anny 1518
Olesno Sowczyce filialny św. Antoniego XVII
Olesno Stare Olesno parafialny św. Marii Magdaleny XVII
Olesno Wachów filialny św. Wawrzyńca 1706
Praszka Wierzbie kościół św. Leonarda XVI
Radłów Biskupice kościół św. Jadwigi 1718
Rudniki Jaworzno kościół Trójcy Świętej XVI
Rudniki Żytniów kościół św. Marcina XVII
Zębowice Radawie kościół parafialny Podwyższenia Krzyża św. 1500

powiat opolski:

Gmina Miejscowość Obiekt Wezwanie Wiek/rok
Dobrzeń Wielki Czarnowąsy cmentarny św. Anny 1684
Dobrzeń Wielki Dobrzeń Wielki pielgrzymkowy św. Rocha 1658
Komprachcice Ochodze parafialny św. Marcina 1702
Łubniany Kolanowice filialny św. Barbary 1676
Niemodlin Lipno kaplica pustelnika (brak) XVIII
Opole Opole - skansen kościół ? XVI
Popielów Popielów kościół św. Andrzeja 1654
Turawa Zakrzów Turawski filialny św. Piotra i Pawła 1658
Turawa Bierdzany parafialny św. Jadwigi Śl. 1711

powiat prudnicki:

Gmina Miejscowość Obiekt Wezwanie Wiek/rok
Głogówek Głogówek filialny św. Krzyża 1705
Głogówek Rzepce filialny św. Jakuba 1751

powiat strzelecki:

Gmina Miejscowość Obiekt Wezwanie Wiek/rok
Strzelce Opolskie Szczepanek filialny Nawiedzenia NMP 1668
Strzelce Opolskie Strzelce Opolskie cmentarny św. Barbary 1683
Ujazd Klucz parafialny św. Elżbiety Węgierskiej 1748
Ujazd Olszowa filialny MB Śnieżnej 1650
Ujazd Zimna Wódka filialny św. Marii Magdaleny 1650

 1. Z wykazu usunięto kościół w Siemysłowie spalony w 1995 lub 1994 roku.
 2. Spalony kościół w Czarnowąsach został odbudowany.
 3. Wykaz wg. powiatów ułożył Tomasz Herud
 4. Część wezwań uzupełnił Tomasz Herud

Oddział PTTK
45-018 Opole
ul. Krakowska 15/17
tel. (0-77) 454-51-13, 454-21-11 fax 453-89-79


PDF Pobierz regulamin Odznaki "Szlakami Drewnianych Kościołów Opolszczyzny" (PDF, 281KB)