jaktrafic.org
Drewniane budownictwo
Szlaki architektury drewnianej
Obiekty na szlakach
lubuskie (Region Kozła)
małopolskie
podkarpackie
śląskie
świętokrzyskie
Wszystkie obiekty
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodnipomorskie
zagranica
same skanseny
Odznaki
Drewniane Budownictwo Sakralne na Śląsku
Szlak Architektury Drewnianej - Małopolska
Szlak Architektury Drewnianej woj. śląskiego
Szlakami Drewnianych Kościółków Opolszczyzny
Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej
Szlakiem Architektury Drewnianej w Polsce
Opracowania
Kościoły drewniane woj. Opolskiego

Odznaka "Szlakiem Architektury Drewnianej w Polsce"

odznaka

1. Wstęp

Drewno przez wiele stuleci było głównym materiałem budowlanym. Niestety od czasu wprowadzenia w budownictwie betonu, żelbetu, czy stali zaczęło być coraz bardziej wypierane w konstrukcjach architektonicznych.
Co gorsze - z uwagi na mniejsza trwałość i zaniedbanie konserwatorskie obiekty architektury drewnianej zaczęły ginąć z polskiego krajobrazu. Znikają, tak bardzo polskie wiatraki typu "koźlak", młyny wodne, dworki, a nawet obiekty architektury sakralnej i kultu religijnego.
Regionalny Oddział Szczeciński PTTK im. Stefana Kaczmarka - Komisja Krajoznawcza, chcąc "ocalić od zapomnienia" ustanawia Odznakę Krajoznawczą "Szlakiem Architektury Drewnianej w Polsce".

2. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny, złoty.
 2. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. Warunkiem ich zdobycia jest zwiedzenie odpowiedniej liczby obiektów architektury drewnianej, określonej w niniejszym regulaminie.
 3. Obiekty zaliczone na jeden stopień odznaki nie mogą być zaliczane do innych stopni.
 4. Odznakę można zdobywać na terenie całej Polski również podczas zdobywania innych odznak turystycznych i krajoznawczych.
 5. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 10 roku życia.

3. Warunki zdobywania odznaki

 1. Czas zdobywania kolejnych stopni odznaki jest dowolny.
 2. Kolejność zdobywania - według ustanowionych stopni.
 3. Potwierdzenia należy uzyskiwać w założonej specjalnie kronice-dzienniczku. Potwierdzenie winno być uzyskane w miejscu lokalizacji zabytku. W przypadku obiektu o charakterze muzealnym - potwierdzenie pieczątką tego obiektu. Oprócz potwierdzenia, należy podać krótki opis, datę zwiedzania, stan techniczny obiektu. Można zamieścić widokówkę, szkic, czy własnoręcznie wykonane zdjęcie.
 4. Za obiekty architektury drewnianej uznaje się: wiatraki, młyny wodne, obiekty kultu religijnego o konstrukcji drewnianej (kościoły, cerkwie, kaplice, meczety itp.), chaty, dwory, spichlerze, karczmy, zabudowania gospodarcze.

4. Zakres poszczególnych stopni odznaki

Stopień odznaki Liczba obiektów ogółem - w tym minimum:
wiatraki, młyny wodne muzea etnograficzne, skanseny obiekty kultu religijnego
Brązowy 50 5 3 5
Srebrny 75 10 7 10
Złoty 125 15 10 15

5. Warunki dodatkowe

 1. Obiekty pojedyncze, będące w obrębie ekspozycji muzeum, czy skansenu nie mogą być zaliczane jak obiekty wg powyższej tabeli (w osobnej pozycji).
 2. Do obiektów architektury drewnianej zalicza się także budowle o konstrukcji ryglowej, gdzie konstrukcją nośną są elementy wykonane z drewna (belki, stropy, ławy podwalinowe), a wypełnienie ścian z innego materiału budowlanego (np. cegła).
 3. W przypadku grupy zabytków (np. wiatraki w Śmiglu, czy Koszutach) lub zabudowy ciągłej (np. domy w ciągu ulicy - Rakoniewice), należy ją traktować jako jedną pozycję, opisując całą grupę.

6. Weryfikacja odznaki

 1. Weryfikacji odznaki dokonuje się na podstawie kroniki-dzienniczka zawierającej spełnienie warunków odpowiedniego stopnia odznaki.
 2. Weryfikacji dokonuje Komisja Krajoznawcza Regionalnego Oddziału Szczecińskiego PTTK im. Stefana Kaczmarka (70-415 Szczecin, Al. Jedności Narodowej 49 A, tel. /091/434-56-24), gdzie również można nabyć odznakę oraz niniejszy regulamin.
 3. Przewiduje się ewentualne wykorzystanie informacji o zabytkach architektury drewnianej, zawartych w kronikach dla potrzeb krajoznawczych PTTK.
 4. Kroniki po weryfikacji zwracane będą autorom.

7. Postanowienia końcowe

Regulamin Odznaki Krajoznawczej "Szlakiem Architektury Drewnianej w Polsce" został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 17.11.2000 r. (uchwała nr 453/200).


Regionalny Oddział PTTK im. Stefana Kaczmarka
Al. Jedności Narodowej 49 A
70-415 Szczecin
tel. (091) 434 56 24


PDF Pobierz regulamin Odznaki "Szlakiem Architektury Drewnianej w Polsce" (PDF, 136KB)